photo AMD beata michalczyk

Termin

25–26 czerwca 2019 r.

Miejsce

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Rejestracja

Rejestracja na wydarzenie została zamknięta.

Program

Dzień 1 (25.06.2019)

09:30 Rejestracja uczestników
10:00 – 17.30 Warsztaty

Warsztaty w blokach odbywają się równolegle. Sale dla poszczególnych warsztatów zostaną podane w terminie późniejszym.

10.00-13.00 - I blok warsztatów

 • Automatyzacja analiz w QGIS (graficzny modelarz) - Mateusz Mizgiel (GIS Support)
 • Automatyzacja analiz w QGIS (graficzny modelarz) – Patrycja Przewoźna (UAM)
 • QGIS dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych - Alina Gerlée (WGISR UW)
 • Dobry start z QGIS (z własnymi laptopami, sala 50 os.) Aniela Rząsa (Sekcja Geoinformacji SKNG)
 • Open Street Map - Andrzej Kępys (Stowarzyszenie OSM Polska)

13.30 - 17.30 - II blok warsztatów

 • Zaawansowana kartografia w QGIS - Mateusz Mizgiel (GIS Support)
 • Zaawansowana kartografia w QGIS - Rafał Smyk (Żabka Polska sp. z o.o.) <-- początek o godz. 14:00
 • Python w QGIS - Piotr Pociask (GIS Support)
 • Wykorzystaniu języka Python w tworzeniu skryptów do QGIS 3 (z własnymi laptopami, sala 50 os.) - Michał Włoga (EnviroSolutions)
 • Rastry w QGIS - Michał Mackiewicz (GIS Support)
 • Open Street Map - Andrzej Kępys (Stowarzyszenie OSM Polska)

17:30 Spotkanie robocze Polskiej Grupy Użytkowników QGIS
19:00 Spotkanie towarzyskie

W pierwszym dniu konferencji zapraszamy na spotkanie integracyjne, które odbędzie się w Forcie Colomb przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu. Zaczynamy o godzinie 19.00. Planujemy spotkanie na powietrzu w bardzo luźnej atmosferze. Open Street Map, Google Maps.


Opis warsztatów

Automatyzacja analiz w QGIS (graficzny modelarz) – Mateusz Mizgiel (GIS Support) lub Patrycja Przewoźna (UAM)
Warsztat dla użytkowników zaznajomionych z podstawami QGIS. Celem warsztatu jest pokazanie funkcjonalności QGIS umożliwiającej automatyzację procesów analitycznych za pomocą modelarza graficznego.

Python w QGIS – Piotr Pociask (GIS Support)
Celem warsztatu jest pokazanie użytkownikom znającym QGIS możliwości jakie daje język Python w środowisku QGIS. W tak krótkim czasie nie da się nauczyć pisania skryptów czy wtyczek, ale można posiąść wiedzę, pozwalającą zacząć samodzielną naukę. Wykonanie kilku ćwiczeń unaoczni korzyści i zapewni motywację do działania.

Wykorzystaniu języka Python w tworzeniu skryptów do QGIS 3 (praca na własnych laptopach, sala 50 os.) - Michał Włoga (EnviroSolutions)
Podczas warsztatu pokazane zostaną sposoby rozwiązania kilku ciekawych problemów przy pomocy Pythona. Uczestnicy powinni mieć minimum podstawową wiedzę z QGIS i znać minimum podstawy języka Python. Należy mieć zainstalowanego QGIS w wersji 3.4 lub wyższej.

Dobry start z QGIS (praca na własnych laptopach, sala 50 os.) – Aniela Rząsa (Sekcja Geoinformacji Studenckiego Koła Naukowego Geografów)
Szkolenie podstawowe dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z QGIS. Rozpoczniemy od samego początku, czyli ustawiania układów współrzędnych, dodawania danych wektorowych, rastrowych i WMS, poznamy tabele atrybutów i stworzymy własną warstwę. Po tym warsztacie uczestnicy nabiorą pewności do dalszych własnych poszukiwań i nauki.

Zaawansowana Kartografia w QGIS – Mateusz Mizgiel (GIS Support) lub Rafał Smyk (Żabka Polska sp.z o.o.)
Warsztat dla osób znających podstawy QGIS. Celem warsztatu jest przedstawienie użytkownikom zaawansowanych funkcji kartograficznych, które są dostępne w najnowszych wersjach programu. Pokazanych zostanie kilka sztuczek, które sprawią, że Wasze mapy będą jeszcze piękniejsze.

QGIS dla nauczycieli szkół ponadpodstawowychAlina Gerlée (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski)
Warsztaty zarówno dla osób początkujących jak i średniozaawansowanych. Przejdziemy ścieżkę od pozyskania danych (zarówno z GPS jak i z dostępnych źródeł danych internetowych), poprzez ich prostą analizę i różne sposoby wizualizacji, aż do stworzenia mapy końcowej, gotowej do wydruku. Omówimy najczęściej pojawiające się problemy (zazwyczaj związane z układami współrzędnych). W związku z nową podstawą programową wspólnie stworzymy spis zagadnień i przykładowych ćwiczeń dla uczniów, które powinny znaleźć się w skrypcie dla nauczycieli.

Rastry w QGIS – Michał Mackiewicz (GIS Support)
Warsztat na specjalne życzenie uczestników (wyniki ankiety). W trakcie warsztatu uczestnicy nauczą się, w jaki sposób można:

 • pozyskać, a następnie wczytać w QGIS dane z zasobów Europejskiej Agencji Środowiska: zdjęcia satelitarne Sentinel oraz model terenu EU-DEM
 • utworzyć kompozycje barwne oraz wskaźniki wegetacyjne z danych Sentinel
 • wykonać analizy, wizualizacje i profile z Numerycznego Modelu Terenu.

Open Street Map – Andrzej Kępys (Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska)
Podstawy edycji mapy OSM oraz użycie danych OSM w QGIS, źródła pozyskiwania danych, przedstawienie aspektów licencyjnych.


Dzień 2 (26.06.2019)

08:30 Rejestracja uczestników
09:00 – 9:30 Otwarcie spotkania

 • Otwarcie spotkania przez Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Słowo wstępne i rozmowa z Paolo Cavallinim, prezesem Stowarzyszenia QGIS.ORG - Michał Drożdż (GIS Support)
 • 17 lat z QGIS-em – Borys Jurgiel

Sesja I (godz. 9:30 – 10:30)

Sesja II (godz. 10:45 -12:00)

Sesja III (godz. 12:15 – 13:30)

 • Inwentaryzacja dróg leśnych w Qgis (wraz z eksportem danych do XML) - Adrian Bocianowski (Lehmann + Partner Polska)
 • Nowości 3D w QGIS - Radosław Pasiok (Lutra Consulting)
 • Integracja pomiędzy QGISem a R - Jakub Nowosad (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • Nie ograniczaj się - niestandardowe mapy w QGIS - Szymon Piotr Bryzgalski (Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego)
 • Wykorzystanie narzędzi GIS przy wyznaczaniu wskaźników dla spersonalizowanych obszarów w oparciu o dane statystyki publicznej - Artur Owczarkowski (Urząd Statystyczny w Poznaniu)

Sesja IV (godz. 13:45 – 15:30)

Koszt udziału

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Stoiska wystawowe

Podczas trwania spotkania możliwe będzie zaprezentowanie oferty firm świadczących usługi związane z QGIS, wykorzystujących QGIS lub szerzej Open Source GIS. Stoiska reklamowe są odpłatne. W razie chęci wystawienia stoiska prosimy o kontakt z organizatorami.

Kontakt

qgispl.konferencja@gmail.com

Organizatorzy

Partnerzy konferencji:


Patronat honorowy:


GŁÓWNY GEODETA KRAJU
dr hab. inż. Waldemar IzdebskiPatronat medialny: